Szkolenie zgodne z planem, spójne. Wykładowca bardzo pomocny, dopasowywał tempo do całej grupy. (Na plus - wsparcie od trenera po szkoleniu).

Agnieszka Ryczkowska, EcoCar S.A.


Dużo informacji popartych ciekawymi przykładami. Prowadzący kontroluje czy słuchacze przyswajają wiedzę. Oceniam szkolenie Excel średniozaawansowany bardzo pozytywnie.

Tomasz Wojciechowski, A+V Sp. z o.o.Szkolenie, w którym wzięłam udział, bardzo mi się podobało.
Polecam firmę edukey jak i trenera p. Barbarę

Bernadeta Grot, LeroyMerlin Polska Sp. z o.o.


Szkolenie przeprowadzone było w sposób jasny dla nas oraz dostarczyło nam niezbędnej wíedzy do usprawníenia swoich systemów raportowania. Trener nie tylko zrealizował złożony program szkolenia ale także udzielał nam cennych wskazówek jakie mogliśmy zastosować w naszym przedsiębiorstwie.

Krzysztof Zarzycki, Indesit Company Sp. z o.o.


Wszystkie szkolenia zostały przeprowadzone przez firmę Edukey bardzo profesjonalnie. Kursanci szczególnie cenią indywidualne podejście trenerów i oraz sposób prowadzenia szkoleń, który umożliwia wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.

Renata Grossek, Fundacja Veolia PolskaBardzo dobre szkolenie (zaawansowany poziom MS Excel). Wszyscy uczestnicy zgodnie docenili profesjonalne przygotowanie Trenerek i jasny konkretny przekaz. Szczerze polecam.

Rafał Ratajczyk, Bakalland S.A.


Uczestniczyłem w szkoleniu po raz drugi z prawdziwą przyjemnością. Znów była to świetna decyzja i na pewno w płaszczyźnie zawodowej jak i niekiedy prywatnej będę miał przyjemność skorzystać z nabytej wiedzy oraz w przyszłości ją rozwijać, a być może będziemy mieli okazję się jeszcze spotkać.

Piotr Bis, Pharmapoint Sp. z o.o.


Szkolenie zostało przeprowadzone przez trenera bardzo dobrze przygotowanego pod względem merytorycznym i praktycznym [...] Firma Edukey zrealizowała kurs terminowo i rzetelnie, co znalazło odzwierciedlenie w bardzo dobrych ocenach.

Michał Frontczak, Polskapresse Sp. z o.o.Szkolenie przeprowadzone na wysokim poziomie merytorycznym, wykładowca z ogromną wiedzą, z bardzo dobrym podejściem.

Piotr Gawrysiak, Qumak. S.A.


Szkolenie zostało przeprowadzone na bardzo dobrym poziomie. Pani Barbara Rak jest osobą, która potrafi dobrze przekazać wiedzę i zachęcić do nauki. Dostępność materiałów, jak również przygotowanie sprzętu do szkolenia było wprost genialne.

Paulina Lewandowska, Oceanic SA


Szkolenie (podstawy VBA dla Excela) okazało się być bardzo praktyczne i przydatne dla naszych pracowników. (...) Pragnę wyrazić podziękowanie (...) za jego przygotowanie merytoryczne oraz sposób przekazywania wiedzy, które przyniły się do efektywnej i skutecznej realizacji tego szkolenia.

Ewa Majcher-Ziemacka, Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.


Bezpłatne Kursy Komputerowe z certyfikatem ECCC w Poznaniu

Dodano: 2016-05-05

UWAGA: rekrutacja do projektu ECCC jest już zakończona. Projekt kończy się 30.03.2017 r.

 • Pragniesz zdobyć przewagę na rynku pracy?

 • Poznać tajniki obsługi programów biurowych?

 • Raz na zawsze pozbyć się problemów z obsługą komputera?

Edukey zaprasza do udziału w darmowych kursach komputerowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Dobre TIKi - Bezpłatne kursy komputerowe z certyfikatem”.

Cel Główny Projektu:
Nabycie lub zwiększenie kompetencji cyfrowych określonych w ramie DIGCOMP u min. 90% spośród 110 (66K i 44M) osób z terenu województwa wielkopolskiego w wieku 25-74 lat o niskich kwalifikacjach zawodowych w terminie od 01.03.2016r. do 30.03.2017r.

Planowane Efekty:
Liczba osób objętych szkoleniami /doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych: 110
Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie: 110
Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 55
Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie: 110
Liczba osób bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, objętych wsparciem w programie (C): 30
Liczba osób pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek, objętych wsparciem w programie (C): 80
Liczba osób z wykształceniem podstawowym lub gimnazjalnym objętych wsparciem w programie (C): 10

Liczba zrealizowanych godzin szkoleniowych: 990
Liczba wydanych kompletów materialów szkoleniowych: 110
Liczba wydanych podręczników: 110
Liczba wydanych zaświadczeń ukończenia szkolenia: 99
Liczba wydanych certyfikatów ECCC: 88
Liczba osób dorosłych objętych wsparciem w programie: 110
Liczba osób dorosłych objętych szkoleniami /doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych, które nie uczestniczyły we wsparciu LLL (long life learning) oferowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: 110

Wartość projektu: 443 093,75 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 376 629,69 PLN

Na bezpłatnym kursie poszerzysz swoją wiedzę z zakresu obsługi komputera z systemem operacyjnym MS Windows, najpopularniejszych programów biurowych i graficznych, wyszukiwania informacji i korzystania z Internetu oraz poznasz sposoby skutecznego rozwiązywania problemów z komputerem.

Celem kursu jest przygotowanie do egzaminów, których zaliczenie uprawnia do uzyskania certyfikacji ECCC.

Europejski Certyfikat Kompetencji Informatycznych ECCC (European Computer Competence Certificate) jest powszechnie uznawanym zaświadczeniem kompetencji użytkowników z zakresu technologii informatycznych, podnoszącym kwalifikacje i jednocześnie zwiększającym szanse na rynku pracy.

Bezpłatny Kurs Komputerowy z certyfikatem ECCC skierowany jest do osób, które:

 • mieszkają na terenie województwa wielkopolskiego,
 • są między 25 a 74 rokiem życia.
 • posiadają wykształcenie co najwyżej średnie,
 • nie uczestniczyły wcześniej w bezpłatnych szkoleniach w ramach POKL,
 • są zatrudnione, prowadzą własną działalność gospodarczą, są nieaktywne zawodowo lub bezrobotne
 • NIE są na emeryturze ani rencie (chyba, że planują powrót na rynek pracy).

Kursy odbywać się będą w Poznaniu (ul. Garbary 95/134A, przy skrzyżowaniu ulicy Garbary z Małej Garbary), w trybie weekendowym (co drugi weekend) oraz w tybie tygodniowym (2-3 spotkania)

Najbliższe terminy:

Aby zapisać się na wybrane szkolenie z certyfikatem ECCC muszą Państwo:

 • wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie internetowej przy Terminach kursów ECCC) lub
 • wysłać maila na adres k.krajewska@edukey.pl  lub efs@edukey,pl w treści podając swoje imię i nazwisko, e-mail, nr. telefonu oraz termin kursu lub
 • zadzwonić pod nr. (61) 448 65 37, lub 730 028 773 lub
 • zgłosić się osobiście w biurze projektu w Poznaniu: ul. Garbary 95 lok. 134 (klatka A, VI piętro) lub
 • pobrać  i wydrukować kwestionariusz zgłoszeniowy. Wypełniony kwestionariusz dostarczyć do Biura Projektu osobiście lub za pośrednictwem poczty, bądź przesłac skan na adres mailowy k.krajewska@edukey.pl

Ważne: Samo dostarczenie dokumentów aplikacyjnych nie oznacza przyjęcia na kurs. Jest to jednak etap niezbędny do udziału w dalszym procesie rekrutacyjnym!

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin projektu
 2. Kwestionariusz zgłoszeniowy

WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE >>

Masz pytania? Zadzwoń: 61 448 65 37

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Szkolenia odbywają się w ramach projektu "Dobre TIKi - Bezpłatne kursy komputerowe z certyfikatem", który jest współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 8.2, Uczenie się przez całe życie.

 

 

+  Przykładowi klienci:

Amcor Delfarma Bluerank PGF Indesit Pelion S.A. Polskapresse

+  Certyfikaty i organizacje:

Microsoft Office Specialist - Centrum Egzaminacyjne Certiport - Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne Certyfikat IC3 Inicjatywa Firm Rodzinnych PIFS