Szkolenie przeprowadzone było w sposób jasny oraz dostarczyło nam niezbędnej wíedzy do usprawníenia systemów raportowania. Trener nie tylko zrealizował złożony program szkolenia ale także udzielał nam cennych wskazówek jakie mogliśmy zastosować w naszym p...

Krzysztof Zarzycki, Indesit Company Sp. z o.o.


Jakość wykonanej usługi oceniamy bardzo wysoko - realizacja szkolenia w pełni spełniła nasze oczekiwania. Pracownicy firmy Edukey Sp. z o.o. są elastyczni i dostosowują się do potrzeb Klienta, a cena szkolenia jest konkurencyjna...

Grażyna Bach, Mieszko S.A.Bardzo dobre szkolenie (zaawansowany poziom MS Excel). Wszyscy uczestnicy zgodnie docenili profesjonalne przygotowanie Trenerek i jasny konkretny przekaz. Szczerze polecam....

Rafał Ratajczyk, Bakalland S.A.


Szkolenie zostało przeprowadzone na bardzo dobrym poziomie. Pani Barbara Rak jest osobą, która potrafi dobrze przekazać wiedzę i zachęcić do nauki. Dostępność materiałów, jak również przygotowanie sprzętu do szkolenia było wprost genialne....

Paulina Lewandowska, Oceanic SASzkolenie zgodne z planem, spójne. Wykładowca bardzo pomocny, dopasowywał tempo do całej grupy. (Na plus - wsparcie od trenera po szkoleniu). ...

Agnieszka Ryczkowska, EcoCar S.A.


Polecam firmę szkoleniową EDUKEY - super obsługa, bogaty program, dobrze przygotowani trenerzy!
...

Paulina Gubarew, FUJIFILM Europe


Szkolenie zostało przeprowadzone przez trenera bardzo dobrze przygotowanego pod względem merytorycznym i praktycznym [...] Firma Edukey zrealizowała kurs terminowo i rzetelnie, co znalazło odzwierciedlenie w bardzo dobrych ocenach. ...

Michał Frontczak, Polskapresse Sp. z o.o.


Szkolenie, w którym wzięłam udział, bardzo mi się podobało.
Polecam firmę edukey jak i trenera Panią Barbarę.
...

Bernadeta Grot, LeroyMerlin Polska Sp. z o.o.


Uczestniczyłem w szkoleniu po raz drugi z prawdziwą przyjemnością. Znów była to świetna decyzja i na pewno w płaszczyźnie zawodowej jak i prywatnej będę miał przyjemność skorzystać z nabytej wiedzy oraz ją rozwijać, a być może będziemy mieli okazję ...

Piotr Bis, Pharmapoint Sp. z o.o.


Wysoka efektywność zajęć, profesjonalne podejście organizatora, przygotowanie merytoryczne oraz fachowo opracowane materiały dydaktyczne miały istotny wpływ na zadowolenie wszystkich uczestników. co wynika z wyoskiej ogólnej oceny szkole 5 w 5-stopniowej skali...

Paweł Nowak, SOKOŁÓW S.A.Szkolenie przeprowadzone na wysokim poziomie merytorycznym, wykładowca z ogromną wiedzą, z bardzo dobrym podejściem....

Piotr Gawrysiak, Qumak. S.A.


Jesteśmy bardzo zadowoleni zarówno z obsługi przed szkoleniem jak z samej zawartości merytorycznej. Bardzo dobrze poprowadzone szkolenie. Prowadzący pokazał nam nie tylko poszczególne funkcje, ale również mówił o praktyce ich wykorzystania. Podczas szkolenia ...

Anna Chorzewska, Grupa Pracuj Sp. z o.o.


Jesteśmy zadowoleni ze współpracy. Firma Edukey Sp. z o. o. spełniła nasze oczekiwania i zasługuje ona na rekomendację. Polecamy ją innym firmom, którym zależy na rozwoju pracowników oraz jakości wykonywanych usług....

Artur Michalski, ROSSMANN Polska


Dużo informacji popartych ciekawymi przykładami. Prowadzący kontroluje czy słuchacze przyswajają wiedzę. Oceniam szkolenie Excel średniozaawansowany bardzo pozytywnie....

Tomasz Wojciechowski, A+V Sp. z o.o.


Polecamy szkolenia w Edukey. Zajęcia prowadzone przez prawdziwych profesjonalistów, którzy potrafią przekazać wiedzę oraz praktyczne umiejętności. Dzięki indywidualnemu podejściu Edukey, szkolenia były dostosowane konkretnie do naszych potrzeb....

Milena Steinka, FUJIFILM Europe Business Service Sp. z o.o.


Wszystkie szkolenia zostały przeprowadzone przez firmę Edukey bardzo profesjonalnie. Kursanci szczególnie cenią indywidualne podejście trenerów i oraz sposób prowadzenia szkoleń, który umożliwia wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce....

Renata Grossek, Fundacja Veolia Polska


Polecamy szkolenia w Edukey. Zajęcia prowadzone przez prawdziwych profesjonalistów, którzy potrafią przekazać wiedzę oraz praktyczne umiejętności. Dzięki indywidualnemu podejściu Edukey, szkolenia były dostosowane konkretnie do naszych potrzeb....

Milena Steinka, FUJIFILM Europe Business Service Sp. z o.o.


Szkolenie (podstawy VBA dla Excela) okazało się być bardzo praktyczne i przydatne dla naszych pracowników. (...) Pragnę wyrazić podziękowanie (...) za jego przygotowanie merytoryczne oraz sposób przekazywania wiedzy, które przyczyniły się do efektywnej i skut...

Ewa Majcher-Ziemacka, Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.


  • Doświadczeni trenerzy
  • Konsultacje po szkoleniu
  • Dobry catering w cenie
  • Ocena z ankiet = 4,8 na 5
  • Szybkie komputery
  • Duża elastyczność

Rabaty na szkolenia

  • 15% - zapisz minimum 2 osoby (namów znajomych, szefa lub rodzinę :)
  • 20% - kontynuuj naukę na wyższym poziomie jako nasz stały klient.
*Rabaty nie łączą się ze sobą. Rabat jest liczony od ceny podstawowej.

Kurs: MS Excel dla Finansistów

Zapraszamy na szkolenie z Excela dla Finansistów. Kurs obejmuje omówienie funkcji finansowych przydatnych z punktu widzenia pracy w dziale finasowym. Na kursie poruszane są również takie tematy jak: formuły wykorzystywane również w działach finansowych, konsolidację danych oraz wprowadzenie do makr. 

Adresaci szkolenia MS Excel dla Finansistów
Adresaci szkolenia:

Kurs Excel dla Finansistów: przeznaczony jest dla pracowników działów finansów, księgowych oraz dla każdej osoby, która dokonuje analizy danych finansowych i chciałaby korzystać z narzędzi pozwalających na usprawnienie analizy finansowej firmy.

Cel szkolenia MS Excel dla Finansistów
Cel szkolenia:

Kurs Excel dla finansistów: pozwoli uczestnikom nabyć umiejętności niezbędne do skutecznej analizy finansowej dzięki czemu praca z danymi finansowymi taka jak analiza sprawozdań finansowych będzie bardziej efektywna.

Program szkolenia MS Excel dla Finansistów
Program szkolenia:
1. Powtórzenie podstaw programu MS Excel:
wpisywanie, modyfikowanie i usuwanie danych,
szybki sposób na wpisywanie danych z użyciem skrótów klawiaturowych,
wypełnianie serią danych – seria napisów, dat i czasu, seria danych rosnąca, malejąca, stała, liczbowa, niestandardowa seria danych,
kopiowanie i wklejanie danych z zastosowaniem narzędzia Wklej specjalnie,
parametry czcionki, wyrównanie i obramowanie,
malarz formatów,
formatowanie za pomocą Tabel Danych,
poprawne używanie formatowania – format liczbowy, walutowy, procentowy, tekstowy, daty.

2. Narzędzie Przejdź do…(narzędzia przydatne z punktu widzenia pracy w dziale finansowym):
kopiowanie zakresu, w którym są ukryte wiersze,
formatowanie tylko komórek z wprowadzonymi już danymi,
uzupełnianie pustych komórek.

3. Formatowanie warunkowe:
formatowanie komórek zawierających określony tekst lub wartości,
szukanie błędu w formule obliczającej VAT,
paski danych, zakresy kolorów, zestawy ikon,
wyróżnianie wartości zduplikowanych lub unikatowych,
tworzenie formuł określających formatowane komórki.

4. Ochrona arkusza i skoroszytu:
zabezpieczanie treści w arkuszu i skoroszycie,
sprawdzanie poprawności wprowadzanych danych.

5. Formuły i funkcje wykorzystywane w pracy z MS Excel w dziale finansowym:
adresowanie względne i bezwzględne (blokowanie komórek arkusza za pomocą znaku $),
przypomnienie podstawowych funkcji obliczeniowych suma, średnia, max, min, ile.liczb,
funkcje logiczne jeżeli, lub, oraz,
funkcje statystyczne i matematyczne jeżeli, suma.jeżeli, suma.warunkow, zaokr,
funkcja wyszukiwania pionowo – proste wykorzystanie,
składanie kilku funkcji w jedną – zagnieżdżanie.

6. Obliczenia i funkcje na datach:
metody formatowania dat,
różnica pomiędzy datami, dodawanie do dat ilości dni, obliczanie daty końcowej,
wyświetlanie bieżącej daty i wykonywanie na niej obliczeń,
funkcje daty i czasu dzień, miesiąc, rok, dzień.tyg.

7. Praca z tekstami, przetwarzanie tekstów, funkcje tekstowe:
funkcje tekstowe: lewy, prawy, zlacz.teksty, litery.wielkie, litery.male, wartość,
poprawianie wprowadzonych danych za pomocą funkcji tekstowych,
rozdzielanie tekstów według ilości znaków,
rozdzielanie tekstów za pomocą narzędzia Tekst jako kolumny.

8. Praca z wieloma arkuszami i skoroszytami oraz tworzenie połączeń pomiędzy nimi.

9.  Konsolidacja danych (zastosowanie dla danych finansowych).

10. Tworzenie i edycja wykresów jako wizualna analiza danych finansowych:
zasady doboru typu wykresu, omówienie rodzajów,
tworzenie wykresów złożonych, zmiana zakresów danych,
ustawienia zaawansowane – zmiana kolorów, układu i skali,
szczegółowe ustawienia układu danych prezentowanych na wykresie,
wzbogacanie wykresów obiektami graficznymi,
wykres z dwiema osiami,
formatowanie wykresów,
tworzenie obiektów typu SmartArt.

11. Analiza i wyszukiwanie danych w MS Excel:
sortowanie – zmiana klucza sortowania, zaawansowane opcje,
wielopoziomowe sortowanie danych księgowych,
narzędzie Autofiltr,
filtr niestandardowy,
filtrowanie z użyciem znaku *,
polecenie Znajdź/Zamień.

12. Podstawy tworzenia i pracy z tabelami przestawnymi:
wyjaśnienie, czym jest tabela przestawna,
zmiana funkcji obliczeniowych w tabeli przestawnej,
grupowanie danych w tabeli przestawnej,
filtrowanie danych w tabeli przestawnej.

13. Zaawansowane ustawienia drukowania:
widoki: podgląd podziału stroni układ strony,
ustawienia wydruku – ustawienia marginesów, nagłówka i stopki, wyrównanie na stronie,
ukrywanie wierszy i kolumn,
podział na strony, numerowanie stron,
niestandardowe nagłówki, stopki,
drukowanie wykresów,
drukowanie dużych tabel,
drukowanie komentarzy,
powtarzanie wierszy lub kolumn nagłówkowych na wszystkich stronach wydruku.

14.  Wprowadzenie do makr:
rejestrowanie makra,
przypisanie makra pod przycisk.

15.  Praktyczne aspekty:
•    błędy w wystawianiu faktur VAT i sposoby ich unikania,
•    funkcje zaokrągleń, jako narzędzie właściwego rozliczenia kosztów,
•    raport tabeli przestawnej jako zaawansowane narzędzie analizy działalności firmy,
•    wiekowanie należności.

+  Przykładowi klienci:

Amcor Delfarma Bluerank PGF Indesit Pelion S.A. Polskapresse

+  Certyfikaty i organizacje:

Microsoft Office Specialist - Centrum Egzaminacyjne Certiport - Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne Certyfikat IC3 Inicjatywa Firm Rodzinnych