Wydatki na szkolenia pracowników będą kosztami dopiero w momencie ich poniesienia

Motywowanie pracowników za pomocą szkoleń musi wynikać z podejmowanych przez nich czynności służbowych W Sejmie znajduje się rządowy projekt zmian w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. [...]