szkolenia pracowników

Jak zorganizować skuteczne szkolenia pracowników?

Samorozwój a motywacja pracowników – jak pogodzić te dwa aspekty? Rynek szkoleń posiada niezwykle bogatą ofertę, od szkoleń poprawiających nasze umiejętności miękkie, poprzez kursy z obsługi narzędzi poprawiających efektywność [...]

Jak oceniać efektywność i skuteczność szkolenia?

Ewaluacja szkolenia w kontekście odczuć pracowników Skrupulatnie zbadaliśmy potrzeby szkoleniowe i na tej podstawie przygotowaliśmy program szkolenia pracowników. Szkolenie się odbyło... I co teraz? Teraz następuje ocena szkolenia. Czy [...]

Szkolenia pracowników, czyli sposób na osiągnięcie sukcesu

Składową sukcesu jest motywacja pracowników Mogłoby się wydawać, że w dzisiejszym świecie Gospodarki Opartej na Wiedzy, każdy wie jakie są korzyści ze szkolenia pracowników i nie trzeba już nikogo [...]

Wydatki na szkolenia pracowników będą kosztami dopiero w momencie ich poniesienia

Motywowanie pracowników za pomocą szkoleń musi wynikać z podejmowanych przez nich czynności służbowych W Sejmie znajduje się rządowy projekt zmian w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. [...]

Gwarancja efektów, czyli jak wybrać firmę szkoleniową

Profesjonalna firma szkoleniowa to klucz do efektywności Wybór firmy szkoleniowej jest niezwykle ważny – zarówno dla specjalistów zarządzających talentami w firmie, a także dla pojedynczych osób, chcących zadbać o rozwój osobisty [...]