Jak dobry trener w firmie wpływa na zarządzanie talentami?

W świecie biznesu, w tematyce związanej ze szkoleniami i zarządzaniem zasobami ludzkimi często powtarza się dyskusja na temat tego czy motywacja pracowników – ich rozwój osobisty – wzrasta lepiej pod wpływem trenera wewnętrznego, czy może lepiej wybrać szkoleniowca z zewnątrz. Obie opcje mają swoje zalety i właśnie je postaram się tu przybliżyć.

Rozwój osobisty: motywowanie pracowników a trener wewnętrzny – nasz człowiek

Trener wewnętrzny, to osoba która jest częścią zespołu, zna specyfikę firmy i problemy, z którymi ta się boryka. Posiada duże doświadczenie w branży, doskonale zna produkty lub usługi firmy oraz konkurencji, dzięki czemu może sprawnie uskuteczniać zarządzanie talentami.

Niewątpliwym atutem trenera wewnętrznego jest to, że jako osoba działająca „w środku” organizacji może łatwiej przekonać pracowników do koniecznych zmian (motywowanie pracowników staje się wówczas bardziej efektywne). Zespół go zna, ma do niego zaufanie i nie neguje konieczności wdrożenia nowych rozwiązań. Usprawnia to także proces rekrutacji, ponieważ trener może wskazać kandydata pod względem najlepszego dopasowania do obecnego zespołu.

Często stanowisko trenera wewnętrznego jest dzielone z innymi, stałymi zadaniami, zatem nie jest on „oderwany” od codziennej działalności firmy i na bieżąco wie, które działania trzeba usprawnić i na jakie aspekty szkoleń (także w ramach szkolenia HR) kłaść największy nacisk.

Nie da się jednak ukryć, że na oddzielne stanowisko trenera wewnętrznego, którego głownym zadaniem jest motywacja pracowników, mogą sobie pozwolić jedynie duże i bogate firmy. Wszystkie pozostałe postawią raczej na korzystanie z usług zewnętrznych firm szkoleniowych.

Trener zewnętrzny a rekrutacja pracowników? Obiektywnie oceni kandydatów

Zalety trenera wewnętrznego paradoksalnie mogą także działać na jego niekorzyść. Nie potrafi on bowiem obiektywnie ocenić obecnych pracowników i brakuje mu swoistego spojrzenia z zewnątrz na przedsiębiorstwo, w którym pracuje, co może mieć niekorzystny wpływ na zarządzanie zasobami ludzkimi. To wszystko natomiast może zrobić trener zewnętrzny, który jest neutralny, a pracownikom łatwiej się przed nim otworzyć.

Trener zewnętrzny współpracując z wieloma różnymi instytucjami może i posiadać tak zwane „szersze spojrzenie”. Gromadzi on wiedzę o najlepszych praktykach z wielu różnych środowisk biznesowych, dzięki czemu może zaproponować najbardziej efektywne rozwiązania, a motywowanie pracowników przychodzi mu jeszcze łatwiej..

Często się zdarza, że stanowisko trenera wewnętrznego otrzymuje osoba, która posiada dużą wiedzę i doświadczeniem, ale brakuje jej umiejętności pedagogicznych, czyli nie potrafi dobrze przekazać swojej wiedzy, co działa niekorzystnie na rozwój osobisty pracowników. Trenerzy zewnętrzni są osobami, które zarabiają uczeniem innych, więc aby utrzymać się na rynku muszą to robić dobrze.

Niezwykle istotnym aspektem są również koszty. Wydatki przy korzystaniu z zewnętrznych firm szkoleniowych są jednorazowe. Przedsiębiorstwo jest także odciążone z wysiłku związanego z organizacją danego szkolenia HR czy innych kursów, ułatwiających zarządzanie talentami.

Trener wewnętrzny czy zewnętrzny? Który z nich najlepiej wpływa na motywowanie pracowników?

Te dwa spojrzenia na trenera nie powinny być konkurencyjne, mogą natomiast się wzajemnie uzupełniać. Każda firma, którą na to stać i która chce prowadzić efektywne zarządzanie talentami, powinna mieć swoich trenerów, ludzi którzy posiadają dużą wiedzę o środowisku, w którym pracują. Obecność trenera wewnętrznego nie wyklucza natomiast korzystania z usług osób z zewnątrz. Jeśli będą one ze sobą współpracowały, to takie przedsięwzięcie będzie najlepsze dla firmy i przyniesie jej maksimum korzyści w zakresie motywowania pracowników.