Czym dzisiaj jest konkurencja w pracy? Czy znajomość technologii cyfrowych to dziś klucz do zdobycia ciekawej pracy?

Kompetencje informatyczne (IT) lub szerzej informacyjno-komunikacyjne (ICT) znajdują coraz więcej zastosowań w codziennej komunikacji oraz w większości branż zawodowych. Obecnie bez posiadania chociażby podstawowych kompetencji informatycznych ciężko funkcjonować w świecie, gdzie Internet, komputer, tablet czy smartfon stały się nieodzownymi elementami zarówno życia zawodowego, jak i prywatnego. Posiadanie wiedzy z zakresu technologii ICT staje się coraz bardziej pożądane przez pracodawców. Od dobrego kandydata na większość stanowisk związanych z zarządzaniem, administracją, marketingiem, sprzedażą czy innymi obszarami gospodarczej aktywności firm, oczekuje się odpowiednich kwalifikacji informatycznych.

Obsługa podstawowych narzędzi komputerowych jest niewystarczająca, aby być konkurencyjnym na rynku pracy. Nowoczesne aplikacje i technologie sieciowe, zaawansowane programy komputerowe oraz coraz szybszy postęp w świecie cyfrowym sprawiają, że umiejętności tworzenia, przetwarzania i gromadzenia danych elektronicznych należą już do zdolności wymaganych od niemal każdego pracownika.

Kompetencje ICT na wagę złota

Przeprowadzony w 2005 roku w UE sondaż pokazuje, że ponad jednej trzeciej Europejczyków obca była wszelka wiedza w dziedzinie informatyki. W grupie przeważała liczba osób starszych, jednak aż 10% młodych ludzi (16-24 lat) przyznało się do zupełnej nieznajomości tej dziedziny. Jak również coraz mniej maturzystów wybiera technologie informatyczne (IT) jako przedmiot studiów, w związku z tym niedługo zacznie nam brakować wykwalifikowanych pracowników.

Technologie ICT są obecne we wszystkich obszarach działalności gospodarczej…

…są źródłem innowacji i polepszają wydajność przedsiębiorstw.

Dlatego też w 2007 r. Komisja Europejska przyjęła długoterminowy program działań mających zachęcić społeczeństwo do zdobywania e-umiejętności. Zorganizowano też kampanię informacyjną, z której MŚP, studenci i młodzi pracownicy mieli dowiedzieć się, że znajomość technologii ICT może przed nimi otworzyć wiele różnych możliwości.

UE organizuje liczne imprezy, na których Komisja przedstawia wyniki swojego programu działań na rzecz propagowania e-umiejętności. Nowe technologie zajmą też centralne miejsce w przyszłej europejskiej strategii gospodarczej, która promować będzie nieszkodliwy wzrost gospodarczy oparty na wiedzy i innowacyjności.