Uczestniczyłem w szkoleniu po raz drugi z prawdziwą przyjemnością. Znów była to świetna decyzja i na pewno w płaszczyźnie zawodowej jak i prywatnej będę miał przyjemność skorzystać z nabytej wiedzy oraz ją rozwijać, a być może będziemy mieli okazję ...

Piotr Bis, Pharmapoint Sp. z o.o.Szkolenie przeprowadzone na wysokim poziomie merytorycznym, wykładowca z ogromną wiedzą, z bardzo dobrym podejściem....

Piotr Gawrysiak, Qumak. S.A.Szkolenie zgodne z planem, spójne. Wykładowca bardzo pomocny, dopasowywał tempo do całej grupy. (Na plus - wsparcie od trenera po szkoleniu). ...

Agnieszka Ryczkowska, EcoCar S.A.


Szkolenie zostało przeprowadzone przez trenera bardzo dobrze przygotowanego pod względem merytorycznym i praktycznym [...] Firma Edukey zrealizowała kurs terminowo i rzetelnie, co znalazło odzwierciedlenie w bardzo dobrych ocenach. ...

Michał Frontczak, Polskapresse Sp. z o.o.


Dużo informacji popartych ciekawymi przykładami. Prowadzący kontroluje czy słuchacze przyswajają wiedzę. Oceniam szkolenie Excel średniozaawansowany bardzo pozytywnie....

Tomasz Wojciechowski, A+V Sp. z o.o.Bardzo dobre szkolenie (zaawansowany poziom MS Excel). Wszyscy uczestnicy zgodnie docenili profesjonalne przygotowanie Trenerek i jasny konkretny przekaz. Szczerze polecam....

Rafał Ratajczyk, Bakalland S.A.


Wszystkie szkolenia zostały przeprowadzone przez firmę Edukey bardzo profesjonalnie. Kursanci szczególnie cenią indywidualne podejście trenerów i oraz sposób prowadzenia szkoleń, który umożliwia wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce....

Renata Grossek, Fundacja Veolia Polska


Szkolenie zostało przeprowadzone na bardzo dobrym poziomie. Pani Barbara Rak jest osobą, która potrafi dobrze przekazać wiedzę i zachęcić do nauki. Dostępność materiałów, jak również przygotowanie sprzętu do szkolenia było wprost genialne....

Paulina Lewandowska, Oceanic SA


Szkolenie (podstawy VBA dla Excela) okazało się być bardzo praktyczne i przydatne dla naszych pracowników. (...) Pragnę wyrazić podziękowanie (...) za jego przygotowanie merytoryczne oraz sposób przekazywania wiedzy, które przyczyniły się do efektywnej i skut...

Ewa Majcher-Ziemacka, Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.


Szkolenie przeprowadzone było w sposób jasny oraz dostarczyło nam niezbędnej wíedzy do usprawníenia systemów raportowania. Trener nie tylko zrealizował złożony program szkolenia ale także udzielał nam cennych wskazówek jakie mogliśmy zastosować w naszym p...

Krzysztof Zarzycki, Indesit Company Sp. z o.o.


Jesteśmy bardzo zadowoleni zarówno z obsługi przed szkoleniem jak z samej zawartości merytorycznej. Bardzo dobrze poprowadzone szkolenie. Prowadzący pokazał nam nie tylko poszczególne funkcje, ale również mówił o praktyce ich wykorzystania. Podczas szkolenia ...

Anna Chorzewska, Grupa Pracuj Sp. z o.o.


Szkolenie, w którym wzięłam udział, bardzo mi się podobało.
Polecam firmę edukey jak i trenera Panią Barbarę.
...

Bernadeta Grot, LeroyMerlin Polska Sp. z o.o.


Bezpłatne kursy komputerowe i z języka angielskiego - Warszawa / Mazowsze

Dodano: 2016-12-20

Partner projektu:
 • Pragniesz zdobyć przewagę na rynku pracy?

 • Poznać tajniki języka angielskiego?

 • Raz na zawsze pozbyć się problemów z obsługą komputera?

Cel Główny Projektu:
Nabycie lub zwiększenie kompetencji cyfrowych i językowych u min. 80% spośród 269 osób (188K i 81M) osób z terenu woj. mazowieckiego w wieku 25-64 lat, o niskich kwalifikacjach od 15.12.2016r. do 14.06.2018r.

Cele szczegółowe:
1. Nabycie/Zwiększenie kompetencji cyfrowych u min. 80% z 168 osób (118kobiet, 50 mężczyzn) z terenu woj. mazowieckiego w wieku 25-64 lat od 15.01.2017r. do 14.05.2018r.
2. Nabycie/Zwiększenie kompetencji w zakresie porozumiewania się w języku angielskim u min. 80% z 168 osób (118kobiet, 50 mężczyzn) z terenu woj. mazowieckiego w wieku 25-64 lat od 15.01.2017r. do 14.05.2018r.

Planowane Efekty (wskaźniki realizacji celu)
Szkolenia komputerowe:

1. Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - 108,00
2. Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskaly kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - 108,00
3. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskaly kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - 33,00
4. Liczba Uczestników/-czek Projektu, które nabyły/podwyższyły kompetencje cyfrowe - 135,00
5. Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie - 135,00
6. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - 168,00
7. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie - 42,00
8. Liczba osób z obszarów wiejskich objętych wsparciem w programie - 42,00
9. Liczba przeprowadzonych godzin z zajęć komputerowych - 1 680,00
10. Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie - 135,00
11. Liczba osób bezrobotnych objęta wsparciem w projekcie - 35,00
12. Liczba osób pracujących objęta wsparciem w projekcie - 100,00

Szkolenia językowe:

1. Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - 107,00
2. Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskaly kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - 107,00
3. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskaly kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - 33,00
4. Liczba Uczestników/-czek Projektu, które nabyły/podwyższyły kompetencje językowe - 135,00
5. Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie - 134,00
6. Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie - 134,00
7. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie - 41,00
8. Liczba osób objętych szkoleniami językowymi w programie - 168,00
9. Liczba osób z obszarów wiejskich objętych wsparciem w programie - 41,00
10. Liczba przeprowadzonych godzin szkoleń językowych - 1 680,00
11. Liczba osób bezrobotnych objęta wsparciem w projekcie - 34,00
12. Liczba osób pracujących objęta wsparciem w projekcie - 100,00

Wartość projektu: 994 152,60 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 795 322,08 PLN


Ogłoszenia o zapytaniach ofertowych dotyczących projektu "Dobre TIKi i Języki - bezpłatne kursy komputerowe i językowe z certyfikatem":
1. Z dnia 01.03.2017 r na Prowadzenie szkoleń (pobierz: załączniki do zapytania)
2. Z dnia 14.03.2017 r na Sale Szkoleniowe (pobierz: załącznik do zapytania)
3. Z dnia 15.03.2017 r na Egzaminy (pobierz: załącznik do zapytania)
4. Z dnia 15.03.2017 r na Catering (pobierz: załącznik do zapytania

Zapraszamy do składania ofert :)

Edukey i British Centre zapraszają do udziału w darmowych kursach komputerowych i z języka angielskiego, finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Dobre TIKi i Języki - bezpłatne kursy komputerowe i językowe z certyfikatem.

Na bezpłatnym kursie komputerowym poszerzysz swoją wiedzę z zakresu obsługi komputera z systemem operacyjnym MS Windows, najpopularniejszych programów biurowych MS Office (w tym Excel, Word, PowerPoint, Access), wyszukiwania informacji i korzystania z Internetu oraz poznasz sposoby skutecznego rozwiązywania problemów z komputerem.

Na szkoleniach z języka angielskiego poznasz słownictwo i nauczysz się w praktyce mowy, czytania i pisma na poziomie dostosowanych do twoich obecnych umiejętności językowych (grupy językowych na różnych poziomach zaawansowania będą uruchamiane w zależności od zebrania się 12 osób na zbliżonym poziomie).

Celem kursów jest przygotowanie do egzaminów, których zaliczenie uprawnia do uzyskania certyfikacji IC3 lub certyfikatów językowych BULATS CAMBRIDGE ENGLISH.

Certyfikat IC3 jest powszechnie uznawanym na całym świecie amerykańskim zaświadczeniem kompetencji użytkowników z zakresu technologii informatycznych, podnoszącym kwalifikacje i jednocześnie zwiększającym szanse na rynku pracy.

Certyfikat Bulats jest wydawany przez Cambridge English, jedną z najlepiej rozpoznawalnych na świecie firm zajmujących się certyfikacją językową.

Bezpłatne Kursy Komputerowe i Językowe skierowane są do osób, którym zależy na uzyskaniu kwalifikacji lub nabyciu kompetencji komputerowych lub językowych wymaganych przez pracodawców oraz na uzyskaniu certyfikatu IC3 lub Bulats (egzaminy są obowiązkowe).

WAŻNE:
Ze względu na wskaźniki i cele Projektu UE, w kursach mogą uczestniczyć tylko osoby, które spełniają poniższe warunki:

 • uczące się/studiujące/pracujące lub zamieszkujące na terenie województwa mazowieckiego (wg. Kodeksu Cywilnego, nie jest obowiązkowe zameldowanie),
 • w wieku 25-49 lat lub 50-64 lat - dla Państwa komfortu będą to osobne grupy w innych terminach,
 • posiadające wykształcenie co najwyżej średnie (policealne już NIE),
 • NIE uczestniczące wcześniej w bezpłatnych szkoleniach KOMPUTEROWYCH lub JĘZYKOWYCH w ramach POKL w latach 2013-2015,
 • zatrudnione lub bezrobotne,
 • NIE są na emeryturze ani rencie (chyba, że planują powrót na rynek pracy).

Kursy odbywać się będą w Warszawie (lub, w razie zgłaszanego zapotrzebowania za strony uczestników i zebrania się grupy 12 osób, w innych miejscach na terenie województwa Mazowieckiego) w trybie weekendowym (co drugi weekend) oraz w tybie tygodniowym wieczornym (2-3 spotkania w tygodniu).

Najbliższe terminy i szczegółowy opis:

Aby zapisać się na wybrane szkolenie komputerowe z certyfikatem IC3 muszą Państwo:

 • wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie internetowej przy Terminach kursów) lub
 • wysłać maila na adres efs@edukey,pl w treści podając swoje imię i nazwisko, e-mail, nr. telefonu oraz termin kursu lub
 • zadzwonić pod nr. (42) 630-80-99 lub
 • zgłosić się osobiście w biurze projektu w Łodzi: ul. Czeczota 31, II piętro (na domofonie widnieje firma CoachWise u której wynajmujemy biuro) lub
 • pobrać  i wydrukować kwestionariusz zgłoszeniowy. Wypełniony kwestionariusz dostarczyć do Biura Projektu osobiście lub za pośrednictwem poczty, bądź przesłac skan na adres mailowy efs@edukey.pl

Aby zapisać się na wybrane szkolenie z języka angielskiego z certyfikatem BULATS muszą Państwo:

Ważne: Samo dostarczenie dokumentów aplikacyjnych nie oznacza przyjęcia na kurs. Jest to jednak etap niezbędny do udziału w dalszym procesie rekrutacyjnym!

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin projektu 
 2. Umowa z uczestnikiem
 3. Kwestionariusz kwalifikacyjny
 4. Oświadczenie uczestnika
 5. Deklaracja udziału w projekcie
 6. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności 

WIĘCEJ INFORMACJI O SZKOLENIACH KOMPUTEROWYCH >>

WIĘCEJ INFORMACJI O SZKOLENIACH JĘZYKOWYCH >>

Masz pytania? Zadzwoń: 42 630-80-99 (Edukey) lub 42 678-64-44 (British Centre)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Szkolenia odbywają się w ramach projektu "Dobre TIKi i Języki - bezpłatne kursy komputerowe i językowe z certyfikatem", który jest współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 10.2, Kompetencje kluczowe osób dorosłych.

 

 

+  Przykładowi klienci:

Amcor Delfarma Bluerank PGF Indesit Pelion S.A. Polskapresse

+  Certyfikaty i organizacje:

Microsoft Office Specialist - Centrum Egzaminacyjne Certiport - Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne Certyfikat IC3 Inicjatywa Firm Rodzinnych PIFS