Firma Edukey jest godna polecenia. Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie z ogromną wiedzą i wysokimi umiejętnościami przekazywania wiedzy przez trenera. Uczestnicy szkolenia ocenili je bardzo wysoko i uznali, że szkolenie przyniesie wymierne korzyści i i ułatwi pracę.

Teresa Wesołowska, MZK Piła Sp. z o.o.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez trenera bardzo dobrze przygotowanego pod względem merytorycznym i praktycznym [...] Firma Edukey zrealizowała kurs terminowo i rzetelnie, co znalazło odzwierciedlenie w bardzo dobrych ocenach.

Michał Frontczak, Polskapresse Sp. z o.o.

Seminarium spotkało się z dużym zadowoleniem ze strony osób biorących udział w Międzynarodowym Kongresie Kosmetycznym. Z pełnym przekonaniem mogę polecić firmę Edukey, jako doskonałego partnera w zakresie prowadzenia szkoleń.

Kamila Olszewska, Beauty Forum

Szkolenie przeprowadzone było w sposób jasny dla nas oraz dostarczyło nam niezbędnej wíedzy do usprawníenia swoich systemów raportowania. Trener nie tylko zrealizował złożony program szkolenia ale także udzielał nam cennych wskazówek jakie mogliśmy zastosować w naszym przedsiębiorstwie.

Krzysztof Zarzycki, Indesit Company Sp. z o.o.

Szkolenie idealnie pasuje dla osób pracujących z dużą ilością danych oraz wieloma excelami. Po szkoleniu obróbka danych oraz raportowanie to przyjemność.

Łukasz Redkiewicz, HANDEN Sp. z o.o.

Pracownicy firmy Edukey dołożyli należytej starrannosci aby szkolenie zostało przeprowadzone fachowo, rzeczowo i rzetelnie. Z pełnym przekonaniem polecamy firmę Edukey jako solidnego partnera w zakresie szkoleń i doradztwa.

Marek Zawadzki, Agrosak S.A.

Szkolenie (podstawy VBA dla Excela) okazało się być bardzo praktyczne i przydatne dla naszych pracowników. (...) Pragnę wyrazić podziękowanie (...) za jego przygotowanie merytoryczne oraz sposób przekazywania wiedzy, które przyniły się do efektywnej i skutecznej realizacji tego szkolenia.

Ewa Majcher-Ziemacka, Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny, ciekawy i dostosowany do naszych indywidualnych potrzeb. Uczestnicy zdobyli wiedzę pozwalającą samodzielnie przygotować i zrealizować plan promocji w serwisie społecznościowym.

Product manager, Cintamani Poland

Wszystkie szkolenia zostały przeprowadzone przez firmę Edukey bardzo profesjonalnie. Kursanci szczególnie cenią indywidualne podejście trenerów i oraz sposób prowadzenia szkoleń, który umożliwia wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.

Renata Grossek, Fundacja Veolia Polska

Ciekawy sposób prowadzenia szkolenia, wysoki stopień profesjonalizmu, indywidualne podejście do uczestników oraz szeroki zakres wiedzy trenera zasługują na najwyższe uznanie. Z pełnym przekonaniem możemy polecić firmę Edukey jako profesjonalną firmę szkoleniową.

Marta Wójcicka, Hotel Focus

Uczestniczyłem w szkoleniu po raz drugi z prawdziwą przyjemnością. Znów była to świetna decyzja i na pewno w płaszczyźnie zawodowej jak i niekiedy prywatnej będę miał przyjemność skorzystać z nabytej wiedzy oraz w przyszłości ją rozwijać, a być może będziemy mieli okazję się jeszcze spotkać.

Piotr Bis, Pharmapoint Sp. z o.o.

Szkolenie składało się z szeregu praktycznych ćwiczeń, które cechowały się wysokim poziomem merytorycznym oraz aktywizującą formą. (...) Uczestnicy odbierają je jako przynoszące wymierne korzyści (...). Rzetelne i ciekawe materiały oraz profesjonalizm prowadzącego zasługują na wysoką ocenę.

Artur Augustyn, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o.

Firma Edukey zapewniła wysoko wykwalifikowaną, doświadczoną kadrę szkoleniową oraz materiały szkoleniowe. Trenerzy przekazywali wiedzę w zrozumiałym i dostępnym dla wszystkich języku. Doceniamy zwłaszcza fakt elastyczności firmy i dostosowanie szkoleń do naszych potrzeb (...)

Jadwiga Hałaczkiewicz, Pelion S.A. (Apteki DOZ)

Szkolenie zostało przeprowadzone przez trenera bardzo dobrze przygotowanego pod względem merytorycznym i praktycznym [...] Firma Edukey zrealizowała kurs terminowo i rzetelnie, co znalazło odzwierciedlenie w bardzo dobrych ocenach.

Michał Frontczak, Polskapresse Sp. z o.o.

Firma Edukey jest firmą godną polecenia. Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny. Trener przerobił cały zaplanowany materiał a pozostały czas przeznaczył na omówienie zagadnień, które najbardziej interesowały uczestników szkolenia.

Małgorzata Bądzyńska, Amcor Tobacco Packing Polska Sp. z o.o.
 • Doświadczeni trenerzy
 • Konsultacje po szkoleniu
 • Dobry catering w cenie
 • Ocena z ankiet = 4,8 na 5
 • Szybkie komputery
 • Duża elastyczność

Rabaty na szkolenia

 • 5% - polub nas na facebook.pl/edukeypl
 • 10% - zapisz się na szkolenie na minimum 14 dni przed terminem.
 • 15% - zapisz minimum 2 osoby (namów znajomych, szefa lub rodzinę :)
 • 20% - kontynuuj naukę na wyższym poziomie jako nasz stały klient.
*Promocje nie łączą się ze sobą. Rabat jest liczony od ceny podstawowej.

Kurs: Bezpłatne Kursy Komputerowe z certyfikatem - Warszawa

Chcesz zdobyć mocny punkt w CV?
Masz dość proszenia innych o pomoc z komputerem?

Nasz bezpłatny kurs komputerowy w Warszawie może Ci pomóc. Składa się on z 5 bloków tematycznych, trwających łącznie 120 godzin, w których zawiera się m.in. obsługa komputera z MS Windows, Internet, email, MS Excel, MS Word, podstawowe programy graficzne, wyszukiwanie informacji, bezpieczeństwo i rozwiązywanie prostych problemów z komputerem. Pełen program >>

Każdy blok tematyczny kończy się zewnętrznym egzaminem IC3 sprawdzającym nabycie umiejętności obsługi komputera, potrzebnych w pracy zawodowej oraz życiu codziennym. Egzaminy odbywać się będą w akredytowanym ośrodku egzaminacyjnym z uprawnieniami.

Masz pytania? Zadzwoń: 42 630-80-99

Interesują Cię bezpłatne szkolenia językowe? Sprawdź >>

 

Szkolenia odbywają się w ramach projektu "Dobre TIKi i Języki - bezpłatne kursy komputerowe i językowe z certyfikatem", który jest współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 10.2, Kompetencje kluczowe osób dorosłych.

Fundusze Europejskie - EFS - Mazowsze

 

 

 

 

Adresaci szkolenia Bezpłatne Kursy Komputerowe z certyfikatem - Warszawa
Adresaci szkolenia:

Kurs skierowany jest do osób, którym zależy na uzyskaniu kwalifikacji lub nabyciu kompetencji komputerowych wymaganych przez pracodawców oraz na uzyskaniu certyfikatu IC3 (egzaminy są obowiązkowe).

WAŻNE:
Ze względu na wskaźniki i cele Projektu UE, w kursach mogą uczestniczyć tylko osoby, które spełniają poniższe warunki:

 • uczące się/studiujące/pracujące lub zamieszkujące na terenie województwa mazowieckiego (wg. Kodeksu Cywilnego, nie jest obowiązkowe zameldowanie),
 • w wieku 25-49 lat lub 50-64 lat - dla Państwa komfortu będą to osobne grupy w innych terminach,
 • posiadające wykształcenie co najwyżej średnie (policealne już NIE),
 • NIE uczestniczące wcześniej w bezpłatnych szkoleniach KOMPUTEROWYCH w ramach POKL w latach 2013-2015,
 • zatrudnione lub bezrobotne,
 • NIE są na emeryturze ani rencie (chyba, że planują powrót na rynek pracy).

Proces rekrutacji:

1. Aby wziąć udział w kursie należy: (5 opcji do wyboru)

-  wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie internetowej przy Terminach kursów),

- wysłać maila na adres efs@edukey,pl w treści podając swoje imię i nazwisko, e-mail, nr. telefonu oraz termin kursu,

- zadzwonić pod nr. 42 630-80-99.

- zgłosić się osobiście w biurze projektu w Warszawie, ul. Czeczota 31, II piętro

- pobrać  i wydrukować kwestionariusz zgłoszeniowy. Wypełniony kwestionariusz dostarczyć do Biura Projektu osobiście lub za pośrednictwem poczty, bądź przesłac skan na adres mailowy efs@edukey.pl

2. Po zgłoszeniu swojej kandydatury drogą mailową zostanie do Państwa wysłany link do kwestionariusza zgłoszeniowego, który należy wypełnić oraz dostarczyć do biura Projektu (lub wysłać skan uzupełnionego dokumentu na adres e-mail: efs@edukey.pl) w terminie do 14 dni przed rozpoczęciem kursu.

Ważne: Samo dostarczenie dokumentów aplikacyjnych nie jest jednoznaczne z dostaniem się na kurs, jednak jest to etap niezbędny do udziału w dalszym procesie rekrutacyjnym.

3. Po wstępnej weryfikacji spełnienia kryteriów formalnych zostaną Państwo poproszeni o wypełnienie testu ze znajomości obsługi komputera oraz ankiety (wywiad kwestiunariuszowy standaryzowany), mającej na celu zbadanie poziomu motywacji do uczestnictwa w kursie i zdobycia certyfikatu. Oba dokumenty należy wypełnic osobiście w biurze projektu.

4. Po analizie ww. testu oraz ankiety przez pracownika firmy Edukey tworzona jest lista rankingowa uczestników -  12 osób z najwyższą liczbą punktów kwalifikuje się do projektu na wybrany termin szkolenia. Dodatkowe punkty mają osoby niepełnosprawne, powyżej 50 lat, ze wsi, kobiety oraz z wykształceniem podstawowym.

Osoby, które nie znalazły sie w pierwszej 12 zostają zapisane na listę rezerwową lub proponwany im jest udział w kursie w innym terminie

5. Informacja o wynikach rekrutacji zostanie przekazana mailowo lub telefonicznie wszystkim zainteresowanym, niezależnie od wyników rekrutacji. Osoby, które zakwalifikowały sie na kurs zostaną poproszonę o podpisanie niezbędnych dokumentów projektowych.

6.Szczegóły organizacyjne zostaną przekazane każdemu uczestnikowi drogą mailową lub telefoniczną ok. 7 dni przed rozpoczęciem szkoleń.

Uwaga: W przypadku nie zebrania wystarczającej liczby uczestników spełniających kryteria udziału w projekcie zastrzegamy sobie prawo do przesunięcia terminu kursu lub proponujemy inne dostępne terminy.

 Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin projektu 
 2. Umowa z uczestnikiem
 3. Kwestionariusz kwalifikacyjny
 4. Oświadczenie uczestnika
 5. Deklaracja udziału w projekcie
 6. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności
Cel szkolenia Bezpłatne Kursy Komputerowe z certyfikatem - Warszawa
Cel szkolenia:

Celem kursu jest przygotowanie do egzaminów IC3, których zdanie uprawnia do uzyskania certyfikacji. Kurs prowadzony jest od podstaw do poziomu średniozaawansowanego (B). Podejście do wszystkich egzaminów jest obowiązkowe.

Korzyści ze szkolenia Bezpłatne Kursy Komputerowe z certyfikatem - Warszawa
Korzyści ze szkolenia:
 • Koniec z ciągłym, krępującm proszeniem o pomoc bliskich, znajomych lub firmowego informatyka ;)
 • Umiejętność samodzielnej pracy przy komputerze z MS Windows.
 • Znajomość podstawowych programów biurowych i graficznych.
 • Umiejętność wyszukiwania informacji i korzystania z sieci Internet.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa i umiejętność radzenia sobie z prostymi problemami (które do tej pory wydawały się trudne :)
 • Przewaga na rynku pracy --> Mocny punkt w CV w postaci Certyfikatu.
Program szkolenia Bezpłatne Kursy Komputerowe z certyfikatem - Warszawa
Program szkolenia:

Program szkoleń - Poziom średniozaawansowany (B) - 120 godzin:

 1. Informacja (m.in. wyszukiwarka Google)
  • Przeglądanie, szukanie i filtrowanie informacji.
  • Ocena informacji.
  • Przechowywanie i wyszukiwanie informacji.
 2. Komunikacja (m.in. email, Skype)
  • Komunikacja z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i aplikacji.
  • Dzielenie się informacjami i zasobami.
  • Aktywność obywatelska online.
  • Współpraca z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych.
  • >Netykieta.
  • Zarządzanie tożsamością cyfrową.
 3. Tworzenie Treści (m.in. Word, Excel, program graficzny Gimp, Windows Movie Maker)
  • Tworzenie treści
  • Integracja i przetwarzanie treści.
  • Przestrzeganie prawa autorskiego i licencji.
  • Programowanie (podstawy Visual Basic).
 4. Bezpieczeństwo (m.in. programy antywirusowe, chroniące prywatność, CCleaner, Eraser, Wireshark, SoftPerfect Network Scanner, OpenVPN, wtyczki do przeglądarek: WOT, Adblock, Ghostery) 
  • Narzędzia służące ochronie.
  • Ochrona danych osobowych.
  • Ochrona zdrowia fizycznego i psychicznego przed zagrożeniami wynikającymi z korzystania z technologiiinformacyjno-komunikacyjnych (TIK).
  • Ochrona środowiska.
 5. Rozwiązywanie problemów 
  • Rozwiązywanie problemów technicznych.
  • Rozpoznawanie potrzeb i narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów.
  • Innowacyjność i twórcze wykorzystywanie technologii.
  • Rozpoznawanie braków w zakresie kompetencji cyfrowych.
Bezpłatne Kursy Komputerowe z certyfikatem - Warszawa

Już od:

0,00 NETTO
(42) 630-80-99
kontakt@edukey.pl

+  Nasi klienci:

Amcor Cormedia Bluerank Citimani PGF Focus Indesit KWH Delfarma Uniwersytet Łódzki Apteki Dbam o Zdrowie Polskapresse Urząd Miasta Łodzi Fundacja Dalkia

+  Nasi partnerzy:

PIFS Microsoft Office Specialist - Centrum Egzaminacyjne Certiport - Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne Inicjatywa Firm Rodzinnych ECCC - Europejski Certyfkat Umiejętności Informatycznych - logo

+  Aktualności