Firma Edukey zapewniła wysoko wykwalifikowaną, doświadczoną kadrę szkoleniową oraz materiały szkoleniowe. Trenerzy przekazywali wiedzę w zrozumiałym i dostępnym dla wszystkich języku. Doceniamy zwłaszcza fakt elastyczności firmy i dostosowanie szkoleń do naszych potrzeb (...)

Jadwiga Hałaczkiewicz, Pelion S.A. (Apteki DOZ)

Uczestniczyłem w szkoleniu po raz drugi z prawdziwą przyjemnością. Znów była to świetna decyzja i na pewno w płaszczyźnie zawodowej jak i niekiedy prywatnej będę miał przyjemność skorzystać z nabytej wiedzy oraz w przyszłości ją rozwijać, a być może będziemy mieli okazję się jeszcze spotkać.

Piotr Bis, Pharmapoint Sp. z o.o.

Wszystkie szkolenia zostały przeprowadzone przez firmę Edukey bardzo profesjonalnie. Kursanci szczególnie cenią indywidualne podejście trenerów i oraz sposób prowadzenia szkoleń, który umożliwia wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce.

Renata Grossek, Fundacja Veolia Polska

Szkolenie (podstawy VBA dla Excela) okazało się być bardzo praktyczne i przydatne dla naszych pracowników. (...) Pragnę wyrazić podziękowanie (...) za jego przygotowanie merytoryczne oraz sposób przekazywania wiedzy, które przyniły się do efektywnej i skutecznej realizacji tego szkolenia.

Ewa Majcher-Ziemacka, Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez trenera bardzo dobrze przygotowanego pod względem merytorycznym i praktycznym [...] Firma Edukey zrealizowała kurs terminowo i rzetelnie, co znalazło odzwierciedlenie w bardzo dobrych ocenach.

Michał Frontczak, Polskapresse Sp. z o.o.

Pracownicy firmy Edukey dołożyli należytej starrannosci aby szkolenie zostało przeprowadzone fachowo, rzeczowo i rzetelnie. Z pełnym przekonaniem polecamy firmę Edukey jako solidnego partnera w zakresie szkoleń i doradztwa.

Marek Zawadzki, Agrosak S.A.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez trenera bardzo dobrze przygotowanego pod względem merytorycznym i praktycznym [...] Firma Edukey zrealizowała kurs terminowo i rzetelnie, co znalazło odzwierciedlenie w bardzo dobrych ocenach.

Michał Frontczak, Polskapresse Sp. z o.o.

Seminarium spotkało się z dużym zadowoleniem ze strony osób biorących udział w Międzynarodowym Kongresie Kosmetycznym. Z pełnym przekonaniem mogę polecić firmę Edukey, jako doskonałego partnera w zakresie prowadzenia szkoleń.

Kamila Olszewska, Beauty Forum

Szkolenie przeprowadzone było w sposób jasny dla nas oraz dostarczyło nam niezbędnej wíedzy do usprawníenia swoich systemów raportowania. Trener nie tylko zrealizował złożony program szkolenia ale także udzielał nam cennych wskazówek jakie mogliśmy zastosować w naszym przedsiębiorstwie.

Krzysztof Zarzycki, Indesit Company Sp. z o.o.

Firma Edukey jest godna polecenia. Szkolenie przeprowadzone profesjonalnie z ogromną wiedzą i wysokimi umiejętnościami przekazywania wiedzy przez trenera. Uczestnicy szkolenia ocenili je bardzo wysoko i uznali, że szkolenie przyniesie wymierne korzyści i i ułatwi pracę.

Teresa Wesołowska, MZK Piła Sp. z o.o.

Szkolenie idealnie pasuje dla osób pracujących z dużą ilością danych oraz wieloma excelami. Po szkoleniu obróbka danych oraz raportowanie to przyjemność.

Łukasz Redkiewicz, HANDEN Sp. z o.o.

Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny, ciekawy i dostosowany do naszych indywidualnych potrzeb. Uczestnicy zdobyli wiedzę pozwalającą samodzielnie przygotować i zrealizować plan promocji w serwisie społecznościowym.

Product manager, Cintamani Poland

Szkolenie składało się z szeregu praktycznych ćwiczeń, które cechowały się wysokim poziomem merytorycznym oraz aktywizującą formą. (...) Uczestnicy odbierają je jako przynoszące wymierne korzyści (...). Rzetelne i ciekawe materiały oraz profesjonalizm prowadzącego zasługują na wysoką ocenę.

Artur Augustyn, Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania - Łódź Sp. z o.o.

Firma Edukey jest firmą godną polecenia. Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny. Trener przerobił cały zaplanowany materiał a pozostały czas przeznaczył na omówienie zagadnień, które najbardziej interesowały uczestników szkolenia.

Małgorzata Bądzyńska, Amcor Tobacco Packing Polska Sp. z o.o.

Ciekawy sposób prowadzenia szkolenia, wysoki stopień profesjonalizmu, indywidualne podejście do uczestników oraz szeroki zakres wiedzy trenera zasługują na najwyższe uznanie. Z pełnym przekonaniem możemy polecić firmę Edukey jako profesjonalną firmę szkoleniową.

Marta Wójcicka, Hotel Focus

Bezpłatne kursy komputerowe i z języka angielskiego - Warszawa / Mazowsze

Dodano: 2016-12-20

Partner projektu:
 • Pragniesz zdobyć przewagę na rynku pracy?

 • Poznać tajniki języka angielskiego?

 • Raz na zawsze pozbyć się problemów z obsługą komputera?

Cel Główny Projektu:
Nabycie lub zwiększenie kompetencji cyfrowych i językowych u min. 80% spośród 269 osób (188K i 81M) osób z terenu woj. mazowieckiego w wieku 25-64 lat, o niskich kwalifikacjach od 15.12.2016r. do 14.06.2018r.

Cele szczegółowe:
1. Nabycie/Zwiększenie kompetencji cyfrowych u min. 80% z 168 osób (118kobiet, 50 mężczyzn) z terenu woj. mazowieckiego w wieku 25-64 lat od 15.01.2017r. do 14.05.2018r.
2. Nabycie/Zwiększenie kompetencji w zakresie porozumiewania się w języku angielskim u min. 80% z 168 osób (118kobiet, 50 mężczyzn) z terenu woj. mazowieckiego w wieku 25-64 lat od 15.01.2017r. do 14.05.2018r.

Planowane Efekty (wskaźniki realizacji celu)
Szkolenia komputerowe:

1. Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - 108,00
2. Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskaly kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - 108,00
3. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskaly kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - 33,00
4. Liczba Uczestników/-czek Projektu, które nabyły/podwyższyły kompetencje cyfrowe - 135,00
5. Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie - 135,00
6. Liczba osób objętych szkoleniami / doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - 168,00
7. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie - 42,00
8. Liczba osób z obszarów wiejskich objętych wsparciem w programie - 42,00
9. Liczba przeprowadzonych godzin z zajęć komputerowych - 1 680,00
10. Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie - 135,00
11. Liczba osób bezrobotnych objęta wsparciem w projekcie - 35,00
12. Liczba osób pracujących objęta wsparciem w projekcie - 100,00

Szkolenia językowe:

1. Liczba osób w wieku 25 lat i więcej, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - 107,00
2. Liczba osób o niskich kwalifikacjach, które uzyskaly kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - 107,00
3. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej, które uzyskaly kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu - 33,00
4. Liczba Uczestników/-czek Projektu, które nabyły/podwyższyły kompetencje językowe - 135,00
5. Liczba osób w wieku 25 lat i więcej objętych wsparciem w programie - 134,00
6. Liczba osób o niskich kwalifikacjach objętych wsparciem w programie - 134,00
7. Liczba osób w wieku 50 lat i więcej objętych wsparciem w programie - 41,00
8. Liczba osób objętych szkoleniami językowymi w programie - 168,00
9. Liczba osób z obszarów wiejskich objętych wsparciem w programie - 41,00
10. Liczba przeprowadzonych godzin szkoleń językowych - 1 680,00
11. Liczba osób bezrobotnych objęta wsparciem w projekcie - 34,00
12. Liczba osób pracujących objęta wsparciem w projekcie - 100,00

Wartość projektu: 994 152,60 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 795 322,08 PLN


Ogłoszenia o zapytaniach ofertowych dotyczących projektu "Dobre TIKi i Języki - bezpłatne kursy komputerowe i językowe z certyfikatem":
1. Z dnia 01.03.2017 r na Prowadzenie szkoleń (pobierz: załączniki do zapytania)
2. Z dnia 14.03.2017 r na Sale Szkoleniowe (pobierz: załącznik do zapytania)
3. Z dnia 15.03.2017 r na Egzaminy (pobierz: załącznik do zapytania)
4. Z dnia 15.03.2017 r na Catering (pobierz: załącznik do zapytania

Zapraszamy do składania ofert :)

Edukey i British Centre zapraszają do udziału w darmowych kursach komputerowych i z języka angielskiego, finansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu Dobre TIKi i Języki - bezpłatne kursy komputerowe i językowe z certyfikatem.

Na bezpłatnym kursie komputerowym poszerzysz swoją wiedzę z zakresu obsługi komputera z systemem operacyjnym MS Windows, najpopularniejszych programów biurowych MS Office (w tym Excel, Word, PowerPoint, Access), wyszukiwania informacji i korzystania z Internetu oraz poznasz sposoby skutecznego rozwiązywania problemów z komputerem.

Na szkoleniach z języka angielskiego poznasz słownictwo i nauczysz się w praktyce mowy, czytania i pisma na poziomie dostosowanych do twoich obecnych umiejętności językowych (grupy językowych na różnych poziomach zaawansowania będą uruchamiane w zależności od zebrania się 12 osób na zbliżonym poziomie).

Celem kursów jest przygotowanie do egzaminów, których zaliczenie uprawnia do uzyskania certyfikacji IC3 lub certyfikatów językowych BULATS CAMBRIDGE ENGLISH.

Certyfikat IC3 jest powszechnie uznawanym na całym świecie amerykańskim zaświadczeniem kompetencji użytkowników z zakresu technologii informatycznych, podnoszącym kwalifikacje i jednocześnie zwiększającym szanse na rynku pracy.

Certyfikat Bulats jest wydawany przez Cambridge English, jedną z najlepiej rozpoznawalnych na świecie firm zajmujących się certyfikacją językową.

Bezpłatne Kursy Komputerowe i Językowe skierowane są do osób, którym zależy na uzyskaniu kwalifikacji lub nabyciu kompetencji komputerowych lub językowych wymaganych przez pracodawców oraz na uzyskaniu certyfikatu IC3 lub Bulats (egzaminy są obowiązkowe).

WAŻNE:
Ze względu na wskaźniki i cele Projektu UE, w kursach mogą uczestniczyć tylko osoby, które spełniają poniższe warunki:

 • uczące się/studiujące/pracujące lub zamieszkujące na terenie województwa mazowieckiego (wg. Kodeksu Cywilnego, nie jest obowiązkowe zameldowanie),
 • w wieku 25-49 lat lub 50-64 lat - dla Państwa komfortu będą to osobne grupy w innych terminach,
 • posiadające wykształcenie co najwyżej średnie (policealne już NIE),
 • NIE uczestniczące wcześniej w bezpłatnych szkoleniach KOMPUTEROWYCH lub JĘZYKOWYCH w ramach POKL w latach 2013-2015,
 • zatrudnione lub bezrobotne,
 • NIE są na emeryturze ani rencie (chyba, że planują powrót na rynek pracy).

Kursy odbywać się będą w Warszawie (lub, w razie zgłaszanego zapotrzebowania za strony uczestników i zebrania się grupy 12 osób, w innych miejscach na terenie województwa Mazowieckiego) w trybie weekendowym (co drugi weekend) oraz w tybie tygodniowym wieczornym (2-3 spotkania w tygodniu).

Najbliższe terminy i szczegółowy opis:

Aby zapisać się na wybrane szkolenie komputerowe z certyfikatem IC3 muszą Państwo:

 • wypełnić formularz zgłoszeniowy (dostępny na stronie internetowej przy Terminach kursów) lub
 • wysłać maila na adres efs@edukey,pl w treści podając swoje imię i nazwisko, e-mail, nr. telefonu oraz termin kursu lub
 • zadzwonić pod nr. (42) 630-80-99 lub
 • zgłosić się osobiście w biurze projektu w Łodzi: ul. Czeczota 31, II piętro (na domofonie widnieje firma CoachWise u której wynajmujemy biuro) lub
 • pobrać  i wydrukować kwestionariusz zgłoszeniowy. Wypełniony kwestionariusz dostarczyć do Biura Projektu osobiście lub za pośrednictwem poczty, bądź przesłac skan na adres mailowy efs@edukey.pl

Aby zapisać się na wybrane szkolenie z języka angielskiego z certyfikatem BULATS muszą Państwo:

Ważne: Samo dostarczenie dokumentów aplikacyjnych nie oznacza przyjęcia na kurs. Jest to jednak etap niezbędny do udziału w dalszym procesie rekrutacyjnym!

Dokumenty do pobrania:

 1. Regulamin projektu 
 2. Umowa z uczestnikiem
 3. Kwestionariusz kwalifikacyjny
 4. Oświadczenie uczestnika
 5. Deklaracja udziału w projekcie
 6. Oświadczenie o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności 

WIĘCEJ INFORMACJI O SZKOLENIACH KOMPUTEROWYCH >>

WIĘCEJ INFORMACJI O SZKOLENIACH JĘZYKOWYCH >>

Masz pytania? Zadzwoń: 42 630-80-99 (Edukey) lub 42 678-64-44 (British Centre)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

 

Szkolenia odbywają się w ramach projektu "Dobre TIKi i Języki - bezpłatne kursy komputerowe i językowe z certyfikatem", który jest współfinansowany z środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -2020 w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 10.2, Kompetencje kluczowe osób dorosłych.

 

 

+  Nasi klienci:

Amcor Cormedia Bluerank Citimani PGF Focus Indesit KWH Delfarma Uniwersytet Łódzki Apteki Dbam o Zdrowie Polskapresse Urząd Miasta Łodzi Fundacja Dalkia

+  Nasi partnerzy:

PIFS Microsoft Office Specialist - Centrum Egzaminacyjne Certiport - Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne Inicjatywa Firm Rodzinnych ECCC - Europejski Certyfkat Umiejętności Informatycznych - logo

+  Aktualności